Bezpečnostné fólie

Ochranné fólie chránia pred zraneniami spôsobenými rozbitím skla. V prípade nehôd, búrok a iných faktorov vedúcich k rozbitiu skla spôsobujú črepiny najzávažnejšie škody. Bezpečnostné fólie lepšie chránia sklo pred vlámaním, vandalizmom, teroristickými útokmi a prírodnými katastrofami. Kombinované slnečno – bezpečnostné fólie taktiež ponúkajú výhody série SkyFol ThermoProtect.