Vektorizácia

Vektorizácia je v skratke premena rôznej grafiky z formátov ako sú JPG, BMP, TIF, do elektronickej formy. Do vektorovej formy sa nedá previesť fotografia alebo tváre. S grafikou v elektronickej forme sa dá ľahšie pracovať, rôzne ju upravovať ( farebne, deformácia... ). Výhody vektorovej grafiky sú v tom, že obraz ostáva ostrý aj pri extrémnom priblížení , zväčšovaní. Pri rezanej grafike je nutné previest objekty do vektorovej formy !!! Vektorovú grafiku si môžete pripraviť v programoch Corel Draw ( CDR ) alebo Adobe Illustrator ( AI ). Cena za vektorizáciu grafiky je závislá od zložitosti.